logo header header header

Inleiding

Ontwikkelingen op het gebied van verzuim, regie in de handen van de werkgevers, opkomst van de zelfstandige bedrijfsarts veroorzaken een steeds groter wordende vraag naar geschikte applicaties op het gebied van Verzuimmanagement.

Door o.a. de veranderingen in de Arbowetgeving krijgen werkgevers sinds juli 2005 meer keuzemogelijkheden omtrent de invulling van hun Arbo-dienstverlening en verzuim-management:

  1. Alles blijft zoals het was, dus de standaardregeling.
  2. Gebruik maken van een maatwerkregeling en het organiseren van deskundige ondersteuning (de interne Arbo-dienst alsmede inzet gecertificeerde bedrijfsarts). Alle administratie, registratie en communicatie met de uitkeringsinstanties komt weer bij de werkgever zelf te liggen. Wil een werkgever dit, dan zal hij naast die deskundige ondersteuning aan nog wat andere criteria moeten voldoen (instemming OR afhankelijk van bedrijfsgrootte, het hebben van een dynamische RIE, aanwezigheid van preventiemedewerker).

Bedrijven zullen zelf de regie willen gaan voeren in het gehele verzuimproces. Een leidinggevende, casemanager en deskundigen zullen bijv. in deze, alle processen kunnen bewaken en beheersen rondom het verzuimbeleid.

Deze veranderingen plus het gebrek aan simpele, functionele en gebruikersvriendelijke verzuimsoftware hebben aan de basis gestaan van de ontwikkeling van Digitale Casus Assistent en het VerzuimPlein. Digitale Casus Assistent en het VerzuimPlein zijn monitoringsystemen ter ondersteuning van de verzuimprocessen binnen een organisatie volgens een interactief bewakingsmodel.

Binnen het model wordt er van uit gegaan dat een bedrijf haar verzuimproces (de te hanteren aanpak) vastlegt en uitschrijft. Daarbij wordt nauwkeurig in beeld gebracht welke participanten een rol hebben, wat de exacte inhoud van die rol is en wanneer wat uitgevoerd dient te zijn.

Door het verzuimmanagement te beheren en te beheersen met dit model, krijgen alle verantwoordelijken een actuele en real-time stand van zaken te zien betreffende het verzuim (ziekteverzuim en ook ander verzuim) van hun medewerkers. Het stimuleert de verantwoordelijken om de stappen van het verzuimproces goed en tijdig uit te voeren, omdat alle betrokkenen het verzuimproces kunnen monitoren.