logo header header header

RieGo

Werknemers worden binnen hun werkomgeving dagelijks blootgesteld aan diverse veiligheids- en gezondheidsrisico's. Dit is een belangrijke oorzaak van (langdurig) ziekteverzuim. Het RieGo Monitoring Systeem is een arbomanagementsysteem waarmee organisaties digitaal een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kunnen uitvoeren, beheren en monitoren volgens het zogenaamde stoplichtmodel.

Screenshot RieGo

Het stoplichtmodel stimuleert managers om knelpunten op te lossen, mede omdat alle betrokkenen binnen een organisatie kunnen zien wat managers ondernemen op arbogebied. Het stoplichtmodel is onverbiddelijk en geeft duidelijk aan welke knelpunten nog op rood staan.

Daarbij komt nog dat de oplossingen van managers direct via het systeem gecontroleerd worden door een arbocoördinator. Een groot voordeel is dus dat arbocoördinatoren niet meer bij managers hoeven aan te kloppen om zaken op arbogebied geregeld te krijgen.

Het RieGo Monitoring Systeem is bijzonder ambitieus doordat de naam RieGo aanzet tot actie; 'RIE go' ofwel in goed Nederlands 'RIE gaan'.

De pretentie van het RieGo Monitoring Systeem is te omschrijven in een aantal min of meer duidelijke tegenstellingen:

Screenshot RieGo

De kreet 'betaalde belediging' behoeft hierbij enige uitleg. De Risico Inventarisatie en Evaluatie van een aantal jaren geleden bij grote organisaties heeft veel boeken opgeleverd met alleen zaken die slecht lopen of slecht zijn geregeld.

Het produceren van deze boekwerken kost een hoop geld en daarom kan met reden gesproken worden van een betaalde belediging. Van zo'n enorme waslijst met kritiek krijgt natuurlijk niemand energie.

Van RIE naar depri of van RIE naar energie, uw keuze!